Aanvraag verlof

Bijzondere regeling bij 4 en 5 jarigen

Kinderen gaan naar school als ze 4 jaar worden. Ze vallen dan nog niet onder de Leerplichtwet, maar voor hen gelden wel de regels die de school voert over aanwezigheid en het volgen van onderwijs. Leerplicht geldt voor ieder kind vanaf de eerste dag van de volgende maand nadat een kind 5 jaar is geworden. Kinderen kunnen dus in overleg met de leerkracht thuis worden gehouden indien hier een reden voor is. Het is in het belang van een kind dat het zo snel mogelijk went aan een volledige schoolweek. Want veel van wat een kind nu leert, is nodig om later de overstap te kunnen maken naar de middenbouw.

Anders is het voor 5-jarigen. Zij mogen vijf uur per week thuis blijven bijvoorbeeld om overbelasting van kinderen te voorkomen. Ouders melden dit bij de directeur. Is vijf uur niet genoeg, dan kan de directeur het kind nog maximaal vijf uur per week extra vrijaf geven. Zodra kinderen 6 jaar zijn geldt deze vrijstellingsmogelijkheid niet meer.

Verlof buiten de schoolvakanties

Buiten de officiële schoolvakanties kunnen leerplichtige kinderen alleen in bijzondere gevallen verlof krijgen. Bij de directie is een aanvraagformulier verlof te halen of op deze pagina te downloaden. Zo kan verlof wegens gewichtige omstandigheden worden verkregen. De directeur van de school mag voor ten hoogste tien schooldagen per jaar toestemming voor verlof geven. Wanneer het verlof de periode van tien dagen overschrijdt, is toestemming van de leerplichtambtenaar nodig. Ook dan moet een aanvraagformulier worden ingevuld via de school. Soms is een bewijs nodig om aan te tonen dat het verlof noodzakelijk is. Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord  

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT.