Kanjertraining

De Kanjertraining is een programma voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Het is de taal waarop wij op onze school met elkaar spreken. Alle leerkrachten en pedagogisch medewerkers zijn gecertificeerde kanjertrainers.

Het heeft als doel dat kinderen zich gesterkt voelen, meer zelfvertrouwen krijgen, beter grip krijgen op sociale situaties en gevoelens beter uiten. In de training leren de kinderen onderscheid te maken in manieren van reageren. De wijze waarop kinderen reageren heeft vaak te maken met het zelfbeeld en opvattingen over de buitenwereld.

Tijdens de training wordt er gebruik gemaakt van verschillende dierfiguren. De dierfiguren zijn vergelijkbaar met (kinder)gedrag. Zo kan met zich gedragen als:

  • Het aapje (de rode pet); Deze probeert contact te krijgen door met de pestvogel mee te doen en overal een grapje van te maken. Het aapje neemt niets en niemand serieus.
  • Het konijn (de gele pet); Deze denkt dat hij minder waard is dan anderen, is vaak bang en heeft last van faalangst.
  • De pestvogel (de zwarte pet); Deze vindt zichzelf geweldig; alle anderen deugen niet en hij bepaalt zelf wel wat hij doet.
  • De tijger(de witte pet); Dit is een Kanjer. Een kind dat assertief maar niet agressief is en zich in allerlei situaties goed weet te handhaven, is een tijger.

Binnen de Kanjertraining wordt er met 5 kanjerafspraken gewerkt:

  • We vertrouwen elkaar
  • Niemand speelt de baas
  • Niemand lacht een ander uit
  • Niemand doet zielig
  • We helpen elkaar
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT.