Bibliotheek Oudaen

Op de benedenverdieping van onze school zijn de schoolbibliotheek en het documentatiecentrum gevestigd. Alle kinderen kunnen hier lees- en informatieboeken komen halen die zij enkele weken mogen houden in de klas. Zij mogen 1 leesboek en 1 informatieboek meenemen, maar als er een boekbespreking, spreekbeurt of werkstuk gemaakt moet worden, mag dit voor een korte periode ook wel eens meer zijn.

De leesboeken zijn ingedeeld naar niveau, vanaf prentenboeken en M3 leesboekjes voor de jongsten tot boeken voor de bovenbouwers. De informatieboeken zijn gerangschikt op onderwerp en worden veelal gebruikt voor het werkstuk of gewoon om lekker in te bladeren.

Anouk van Boxtel is onze bibliotheekcoördinator en is elke dag in de bibliotheek te vinden om de kinderen te assisteren bij het uitlenen en innemen van de boeken. Kinderen kunnen met behulp van hun bibliotheekpas, de meest actuele boeken reserveren op de website van de centrale bibliotheek Deventer. Eenmaal per week worden de gereserveerde boeken gebracht door de fietskoerier.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT.