Klassenouders

Een klassenouder is net iets meer bij de school betrokken dan andere ouders. Het is per bouw en leerkracht verschillend wat een klassenouder kan doen om in de groepen te helpen. Bij de onderbouw zal hulp meer nodig zijn tijdens een knutselochtend, terwijl bij de bovenbouw er geholpen kan worden bij een idee en uitwerking voor een cadeau als afscheid van groep 8. Vaak helpt een klassenouder ook bij het versturen van e-mailberichten vanuit de klas en bij de voorbereidingen van het verjaardagsfeest van de leerkracht.

Heeft u belangstelling om klassenouder te zijn? neem dan contact op met de leerkracht van uw kind.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT.