Team Montessorischool Oudaen schooljaar 2022 - 2023

Voor van links naar rechts:

Madeleine Belksma (vakleerkracht tuin), Angelique van Til (vakleerkracht tuin), Martijn Brugmans (leerkracht middenbouw).

1e rij midden van links naar rechts:

Kirsten Tielbeke (leerkracht onderbouw), Josine Kreek (leerkracht onderbouw), Wim Huisman (leerkracht bovenbouw), Sevilay Yilmaz (conciërge), Simone Hubers (administratie en dierverzorging), Patricia van Zijl (pedagogisch medewerker), Keri Brouwer (leerkracht onderbouw), Rianne Zweers (directeur). 

2e rij midden van links naar rechts:

Mark ten Raa (leerkracht bovenbouw), Hildemar van der Schaaf (leerkracht bovenbouw), Anouk van Boxtel (bibliotheek), Ylona Hunink (pedagogisch medewerker), Marina Achtereekte (leerkracht middenbouw), Julia Naezer (pedagogisch medewerker), Floor Coolsma (vakleerkracht beeldende vorming), Hanneke Baack (intern begeleider), Marijke Panhuis (leerkracht middenbouw). 

Achterste rij van links naar rechts:

Mitchell van der Kuijp (leerkracht middenbouw), Helen van der Wals (pedagogisch medewerker), Iris Buijs (pedagogisch medewerker), Joran van der Zwet (vakleerkracht muziek), Tom de Jong (pedagogisch medewerker, conciërge), Joran Menkveld (stagiair pabo bovenbouw). 

Op de foto ontbreken:

Julie Van Rengen (spec. leerkracht)Mariska Arentsen (spec. leerkracht), Caroline Soesbergen (leerkracht onderbouw/filosofie), Pleun Schuurman (vakleerkracht yoga), Maxime Krijt (vakleerkracht bewegingsonderwijs), Yvonne Lubbers (schoonmaak), Anita Hermans (schoonmaak), Stefan Lebon (ICT), Marije Pieters (pedagogisch medewerker), Sabine Ribbink (pedagogisch medewerker), Anneke Kersten (leerkracht onderbouw/instroomgroep), Zjos Otten (pedagogisch medewerker, stagiair pabo bovenbouw), Kelly vd Veer (stagiair pabo middenbouw), Annerose Muus (stagiair pabo middenbouw). 

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT.